Beiratkozás

A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszoknak az első félév megkezdése előtt be kell iratkozni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. diploma,
  2. 1 db fénykép,
  3. személyazonosságot igazoló okmány,
  4. a felvételről szóló értesítés,
  5. kitöltött beiratkozási űrlap.

A beiratkozáskor a doktorandusz egyetemi e-mail címet kap, ami a további tájékoztatások alapja. A beiratkozási/regisztrációs határidő lejárta után külön eljárási díj fizetendő. A doktori és habilitációs folyamatokkal kapcsolatos eljárási díjakat a mindenkor hatályos, a doktori és habilitációs folyamatok eljárási díjairól szóló 8/2020. (IV.27.) számú közös Rektori – Kancellári utasítás tartalmazza. A második szemesztertől kezdve a hallgatók elektronikusan regisztrálják saját magukat, a szemeszter regisztrációs hetében. Erről a DI titkára e-mailben előzetes értesítést küld.

DIT dönthet a hallgatói jogviszony megszüntetéséről. A részletes kreditszabályzatot az EDHSZ D2 melléklete tartalmazza.