A komplex vizsga feltétele

A komplex vizsga feltételeit az EDHSZ 24-26. § szabályozza. A komplex vizsgára bocsátás feltétele 90 kredit megszerzése. A komplex vizsgára írásban kell jelentkezni. Mivel a komplex vizsga teljesítése után a hallgató a fokozatszerzési eljárásba lép, a komplex vizsgára történő jelentkezés egyúttal a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés is.  Az IMDI komplex vizsgája elméleti és gyakorlati részből áll. A komplex vizsga elméleti alapja két kötelező szakterületi és egy, a hallgató által teljesített kötelezően választható tárgyból áll. A DIT a komplex vizsgatárgyak tananyagát 3 évente felülvizsgálja, meggyőződve azok naprakészségéről. Szükség esetén módosítást kezdeményeznek a tantárgyfelelősnél. A komplex vizsga nyilvános.

  1. Az elméleti rész szóbeli vizsga, mely során a vizsgázó két témakör: a kötelező szakterületi tantárgyak, valamint a hallgató által teljesített kötelezően választható tantárgy anyagából kap kérdést. Az adott szemeszterben a komplex vizsga lehetséges kérdéseit és a felkészüléshez szükséges források jegyzékét a hallgatók a szemeszterre történő regisztráció során, az egyéni fokozatszerzők a doktori iskolában folyó képzésre való jelentkezést követően kapják meg.
  2. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot kutatói eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint az értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. A hallgató előadását követően a témavezető (vagy távolléte esetén a bizottság elnöke) ismerteti a doktorandusz előrehaladásáról készített írásos témavezetői beszámolót.
  3. A sikertelen komplex vizsgát a doktorandusz egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg. A vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.
  4. A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni.
  5. A hallgatónak mind a szervezett képzés, mind az egyéni felkészülés esetén a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.