A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)

A DIT a Doktori Iskola vezetőjének munkáját segítő testület, amelynek tagjait a DI törzstagjai választják. A Doktori Iskola törzstagjai további, tudományos fokozattal rendelkező tagokat választhatnak a tanácsba az EDHSZ (Óbudai Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzata) feltételei szerint. A DIT-nek 8 tagja van, melyből 1 tag tanácskozási joggal rendelkező hallgatói képviselő.

A DIT személyi összetételének biztosítania kell a művelt terület kellő szakmai lefedettségét. A DIT általános feladatait az EDHSZ 14. § határozza meg. A DIT szükség szerint, de félévenként legalább egyszer ülésezik, és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Szavazásra a DIT elnöke és tagjai jogosultak, kivételt ez alól a DIT tagjainak megválasztása jelent, ahol csak a Doktori Iskola törzstagjai jogosultak szavazásra. A DIT akkor határozatképes, ha szavazattal rendelkező tagjainak legalább fele részt vesz a szavazáson.

A DIT döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Indokolt esetben bármely tag kérhet, illetve az elnök is kezdeményezhet titkos szavazást. A DIT szavazásos döntéseit személyi kérdésekben titkos szavazással hozza. A szavazólapon fel kell tüntetni minden jelölt nevét; a szavazók megjelölnek minden számukra elfogadható jelöltet. A legtöbb szavazatot kapott jelölt, illetve jelöltek kerülnek javaslatra a szavazás tárgya szerint. Több egyenlő szavazatot kapott jelölt esetén az elnök dönt.

Személyi kérdések esetén nem vehet részt a döntéshozatalban az, aki az érintett személlyel:

 1. közvetlen munkahelyi kapcsolatban (azonos intézetben vezetői-beosztotti viszonyban) van, vagy
 2. közeli hozzátartozói kapcsolatban van, vagy
 3. az elmúlt három évben tudományos szerzőtársi kapcsolatban van, vagy
 4. akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

Fokozat odaítélésének véleményezése esetén a DIT igen-nem szavazást alkalmaz.

A DIT elnökének javaslatára, indokolt esetben, a DIT döntést hozhat elektronikus úton történő titkos szavazással is.

A DIT ülésein szereplő, döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges anyagokat a tagok számára legalább három munkanappal az ülés előtt hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel történhet elektronikusan is. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább 5 munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

A DIT üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek releváns része nyilvánossá válik a DI Titkárságán az ülést követően, 10 napon belül.

A DIT tagjai

 • Prof. Dr. Gulácsi László, egyetemi tanár, az MTA doktora – Önéletrajz
 • Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, CSc, egyetemi tanár – Önéletrajz
 • Prof. Dr. Karácsony Péter, PhD, egyetemi tanár – Önéletrajz
 • Dr. Zrubka Zsombor, PhD, egyetemi docens – Önéletrajz
 • Dr. habil. Garai-Fodor Mónika, PhD, egyetemi docens – Önéletrajz
 • Dr. Szabó István, PhD, egyetemi docens – Önéletrajz
 • Kucarov Marianna, hallgatói képviselő, tanácskozási joggal

DIT Határozatok