Hírek

Dr. Popovics Anett – Habilitációs eljárás

M E G H Í V Óhabilitációs eljárásra Az Innováció Menedzsment Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és munkatársait Dr. Popovics ...

Felvételi hirdetmény


Az Óbudai Egyetem felvételt hirdet 4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre.

Az Óbudai Egyetemen 2024. szeptemberétől PhD fokozat megszerzésére irányuló doktori képzés indul az

  • Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola
  • Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
  • Biztonságtudományi Doktori Iskola
  • Innováció Menedzsment Doktori Iskola

keretében állami ösztöndíjas nappali képzési rendben, költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint egyéni felkészülés formájában. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az egyéni felkészülők esetében a hallgatói jogviszony a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Jelentkezési határidő: 2024. május 24. (péntek) 12.00 óra

Bővebb információ: /https://uni-obuda.hu/2024/04/23/felveteli-hirdetmeny-4-eves-doktori-kepzesre-2/

Habilitáció az Innováció Menedzsment Doktori Iskolában

Az Innováció Menedzsment Doktori Iskolában első alkalommal került sor habilitációra 2024. április 24-én.

Dr. Popovics Anett az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Marketing és Üzleti Tudományok Intézet adjunktusa a habilitációs eljárás nyilvános szakaszában szakmai bíráló bizottság jelenlétében egy tudományos előadást tartott a szakmai közönségnek, illetve egy tantermi előadást hallgathattak az egyetemi hallgatók. A jelölt tudományos előadásában összefoglalta eddigi kutatói pályafutásának legfőbb eredményét a magyar élelmiszerek megítéléséről és vásárlási szokásairól. Tantermi előadása az online marketing eszközök szerepét ismertette a vállalat komplex marketingstratégiájában. Idegennyelvű kommunikációs készségének bizonyítására ezt a témát angol nyelven is bemutatta.

Dr. Popovics Anett minden elvárt területen (tudományos és szakmai alkotói tevékenység, oktatási tevékenység és szakmai közéleti tevékenység) igazolta szakmai előrehaladását és érettségét, amelyet pályázati anyagában dokumentációkkal alátámasztva bizonyított, majd a nyilvános habilitációs előadások során szóban is igazolt. A Habitusvizsgáló Bizottság megküldi a jegyzőkönyvet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak és a habil cím odaítélését javasolja.

A habilitációs doktori cím odaítéléséről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács később dönt.