Köszöntő

Az Óbudai Egyetem Innováció Menedzsment Doktori Iskolája (IMDI) 2023 elején jött létre, az első ilyen profilú Doktori Iskolaként régiónkban. Jelenleg 15 hallgatónk van.

Kutatásaink az innováció elméletre, a hazai innovációra (országos, egyetem, KKV, más szervezetek) és egyes szakterületeire vonatkoznak. Célunk a hazai innovációs lehetőségek felmérése, a tapasztalatok elemzése és a hatékony innovációs stratégia készítéséhez való hozzájárulás. Kiemelt célunk a tudományos kutatást igénylő „gap”-ek azonosítása, az innovációs eredmények méréséhez szükséges módszertani és empirikus kutatás, valamint az innováció nyomon követéséhez szükséges módszettan hazai kialakításához való hozzájárulás. Az innovációnak más, már létező alternatívákhoz képest kell valamilyen többlet eredményt felmutatnia, akár szervezeti vagy társadalmi szinten, ezen a téren nagyon sok izgalmas kutatási cél azonosítható. Fontos kutatási cél a ’Befektető Egyetem’ koncepció megvalósításához, a startup-ok sikeres működéshez szükséges kutatási eredmények szolgáltatása. Kutatási területeink lefedik az innovációs szükséglet felmérésétől (menedzselt ötletgenerálás), a társadalmi-gazdasági hatás eléréséig tartó folyamatot. Kutatásaink multidiszciplinárisak és széleskörű nemzetközi együttműködésen alapulnak.

A legkülönbözőbb szakmai hátterű jelentkezőket várjuk doktori iskolánkba, akiknek vonzó az elméletet, a gyakorlattal ötvöző jövő-építő kreatív terület – az innováció.

Kutatási területek

  • innovációs ökoszisztéma, társadalmi innováció és innováció-tudomány, az innováció eredményeinek mérése,
  • fenntartható fejlődés, környezet, mezőgazdaság,
  • ESG-val (Environment, Social, Governance) kapcsolatos kutatások
  • mesterséges intelligencia eredményeinek hasznosítása az innováció területén,
  • innovatív egészségipar, a kutatástól a gyakorlati bevezetésig, társadalmi, gazdasági hatás, az MDR-nek való megfelelésel (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices) kapcsolatos kutatások,
  • egészségügyi közgazdaságtan és technológiaelemzés,
  • innováció eredményeinek mérése, outcome kutatás – hatáselemzés, előrejelzés és követés
Prof. Dr. Gulácsi László Doktori Iskola vezető