Főoldal

Az Innováció Menedzsment Doktori Iskola (IMDI) a MAB által újonnan akkreditáltdoktori iskolája az Óbudai Egyetemnek. Az IMDI doktori képzést a gesztor Keleti Károly Gazdasági Kar (KGK) vállalkozásfejlesztési mesterképzése alapozza meg, ugyanakkor egalizációs programjával az IMDI lehetőséget biztosít bármely szakterületről érkező hallgató számára, hogy az innovációk piaci sikerét megalapozó innovációmenedzsment ismereteket a doktori szinten elsajátítsa. Az ÓE a hazai versenyképesség erősítéséhez új interdiszciplináris alap és mesterképzések, szakirányok fejlesztésével járul hozzá a digitalizáció, egészségipar és zöld gazdaság területén, melyekhez ez az új doktori iskola indítása is támogatólag hozzájárul. Az ÓE kutatási fókuszterületei a robotika, egészségügyi informatika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia, zöld technológiák, anyagtudományok és kreatív építészet. Az IMDI innováció menedzsment doktori képzési programja ezekre a fókuszokra koncentrálva alakította ki képzési programját, és a szakmai és módszertani tantárgyai mellett hiánypótlóak az egészségipari kutatási stratégiára vonatkozó kiegészítő tantárgyai is. Az IMDI képzési programja az Egyetemi Kutató és Innovációs Központtal (EKIK) együttműködve szervesen támogatja az egyetemi innovációk sikeres ipari hasznosítását. Az IMDI képzés elősegíti a beruházások révén létrejövő ipari- egyetemi együttműködések gazdasági és társadalmi hasznosulását, az egyetemi kutatási eredmények transzlációját. A versenyképesség nélkülözhetetlen eleme a technológiai innováció mellett az üzleti / társadalmi innováció: a versenyképességet megalapozó és erősítő szakmai és közgazdasági kutatások, a menedzsmentkultúra, a jogi és intézményi háttér fejlesztése. Ezek alapján tartjuk tehát fontosnak és jelentősnek, hogy az Óbudai Egyetem a hazai doktori képzésben elsőként egy innováció menedzsment doktori iskolát hozott létre.